Naprapat pris
Foto: Yurii Maslak / Adobe Stock

Hva koster det å gå til naprapat

Når du går til naprapat er prisene varierende, avhengig av hvor i landet du går, hvilken klinikk du velger og om de har rabatter eller tilbud du kan benytte deg av. Prisene per behandlingstime ligger på mellom 500 og 700 kroner. Noen naprapater gir redusert pris ved gjenbesøk, så her kan det være greit å sjekke ut litt om hvilke alternativer du har der du bor.

Betaling fra arbeidsgiver

Behandling hos naprapat dekkes ikke av statlige eller kommunale trygdeordninger, og du må derfor betale for hele timen selv. Flere arbeidsplasser har ordninger der arbeidsgiver kan hjelpe til med å betale for behandling for sine ansatte. I tillegg har mange også en helseforsikring som dekker behandling hos for eksempel naprapat, dette er ting som du bør sjekke ut når du har bestemt deg for å oppsøke en naprapat for behandling.

Klinikker i Norge

I Norge finnes det nærmere 450 naprapater, fordelt på rundt 300 klinikker. Det utføres ca. en halv million behandlinger hos naprapater i Norge hvert år. Siden tilbudet av naprapater er så godt som det er, kan du som forbruker dra nytte av gode priser på grunn av konkurranse mellom de forskjellige naprapatene.

Dersom naprapaten ikke er medlem i Norsk Naprapatforbund, bør du styre unna behandling hos denne personen. Du kan søke opp naprapater og hvilke tilbud de har der du befinner deg, og sammenligne priser og tjenester på disse. Noen steder kan du finne flere naprapater, og her er det også mulighet for å få litt rimeligere behandling enn på steder med lite konkurranse.

Naprapat Oslo priser

Eksempel på priser hos naprapat (hos Naprapatsenteret i Oslo):

  • Naprapatbehandling første gang: Kr 690,-
  • Naprapatbehandling 30 min: Kr 690,-
  • Naprapatbehandling 45 min: Kr 1035,-
  • Trykkbølgebehandling: Kr 690,-
  • Trykkbølgebehandling og Naprapatbehandling: Kr 790,-
  • Manuell fotbehandling: Kr 550,-
  • Treningsveiledning: Kr 800 – 950,-
  • Såler: Kr 350 – 3000,-

Frikort og tilskudd

Siden naprapater ikke mottar noen form for tilskudd fra stat eller kommune, inngår det du betaler ikke i frikortordningen. Dette vil si at du ikke betaler en fast egenandel slik som hos for eksempel fysioterapeut eller manuellterapeut, og prisene varierer fra naprapat til naprapat. Du betaler for behandlingstimene så lenge du går til naprapaten, uavhengig av hvor mange ganger du går til behandling.

Er naprapat en beskyttet tittel?

Norsk Naprapatforbund jobber aktivt for at naprapati skal bli en beskyttet tittel. Dersom naprapatene blir autorisert som helsepersonell, er sjansene mye større for at de etter hvert vil kunne inngå i ordninger slik som frikortordningen.
Om naprapater blir autorisert, vil sjansen for å bli en naturlig del av helsevesenet bli mye større for de som driver med dette. De vil da kunne ha en tettere dialog med helsevesenet for øvrig, slik som sykehus, fastleger og andre helseinstanser. Andre fordeler er at behandlingen kan bli subsidiert av staten, i alle fall en del av den. Slik som det er i dag, kan hvem som helst kalle seg naprapat. Om man får på plass dette med autorisasjon, vil kravene til å kunne kalle seg naprapat og å drive praksis bli mye strengere. Det vil også øke sikkerheten for deg som ønsker å benytte deg av naprapatens tjenester.

Friske ansatte lønner seg

Norsk Naprapatforbund har en sterk visjon om at dette etter hvert skal komme på plass i Norge, slik som i Sverige og Finland. Det vil komme både de praktiserende naprapatene og de som benytter seg av deres tjenester til gode. Inntil dette skjer, må du dessverre fremdeles betale for alle tjenester når du går til naprapat. Husk bare å sjekke om du har en forsikring som dekker behandling, eller hør med arbeidsgiver om de vil hjelpe til med å betale behandlingen. Det vil på sikt lønne seg for arbeidsgiveren som får ha friske ansatte.