Naprapat

Hva er en naprapat

En naprapat er en som gir manuell behandling for muskel- og leddplager. Hun eller han hjelper pasientene med akutte så vel som kroniske plager, og jobber både forebyggende og rehabiliterende.

Naprapaten kan diagnostisere, behandle og rehabilitere tilstander hvor man har smerter og/eller funksjonelle problemer i muskler og ledd. Denne behandlingen bygger på en kombinasjon av ortopedisk medisin og kunnskap om oppbyggingen og funksjonene til bevegelsesapparatet.

Ordet «naprapati» betyr å korrigere årsak til lidelse. Det er dette naprapaten gjør når du som pasient kommer til undersøkelse og behandling. Naprapaten gjør en grundig undersøkelse av deg som pasient når du kommer inn den første gangen, og det blir tatt opp anamnese og annen viktig informasjon som kan ha betydning for dine helseproblemer.

Naprapat behandling

Behandlingen som naprapaten gir, rettes hovedsakelig mot å gjenskape normal funksjon i ledd- og muskelsystemet. Alle behandlinger som naprapaten bruker, er basert på godt anerkjente behandlingsmetoder. Naprapaten bruker forskjellige behandlingsmetoder alt ettersom hva du som pasient sliter med.

Artikulering er en metode som brukes når man trenger å øke bevegeligheten i leddene. Dette kan være aktuelt dersom du sliter med stive ledd og dårlig bevegelighet i leddene. Naprapaten gir også ergonomisk rådgivning, dette for at du skal kunne få tilrettelagt arbeidsplass og fritidsaktiviteter på en så god måte som mulig. Naprapaten lager også treningsprogram i form av både hjemmeøvelser og øvelser du kan gjøre på treningssenter. Dette gjøres både for å rehabilitere når noe allerede er galt, samt for å forebygge skader til senere.

Naprapaten bruker også manipulasjon. Dette er en teknikk hvor man bruker forskjellige behandlingsgrep for å normalisere funksjonen og bevegeligheten i de forskjellige leddene.  Naprapaten bruker helt spesielle grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som overhodet mulig.

Naprapaten bruker også ofte massasje på muskler og bindevev. Dette gjøres for å myke opp vevet og øke blodgjennomstrømmingen, samt å minske muskelspenning til senere. Mobilisering blir også brukt av naprapater. Dette er en leddnær tøying som man bruker for å normalisere bevegeligheten mellom leddene.

Man bruker muskeltøying for å minske muskelspenning og å øke fleksibiliteten. Naprapaten driver gjerne med triggerpunktsbehandling. Dette gjøres for å minske en spesiell type utstråling av smerter. De gjeldende muskelstrengene behandles på forskjellige måter, slik at man oppnår mindre muskelspenning.

Undersøkelse hos naprapat

Når du kommer til naprapaten første gangen, vil hun eller han gå grundig igjennom historikken din før du blir undersøkt. Det er viktig å ta med alt du tenker kan være relevant for smertene eller problemene dine. Naprapaten vil samle inn alt av nødvendig informasjon, før en grundig fysisk undersøkelse gjøres. Naprapaten vil så gjøre en vurdering av hva som trenger å gjøres, og vil planlegge et behandlingsopplegg for deg. Det vurderes fortløpende om du trenger manuell behandling, massasje, elektrisk muskelstimulering, trening, ultralyd eller annen behandling.

Naprapater bruker en integrert tilnærming til helbredelse, og vil derfor også vite om pasientenes ernæringsvaner, treningsvaner og gjerne også hvilket stressnivå du ligger på. Alt dette spiller en viktig rolle for din fysiske helse, og blir tatt med i vurderingen av smerteproblematikken din.