Fysioterapeut / Naprapat
Foto: Yurii Maslak / Adobe Stock

Forskjellen på en naprapat og fysioterapeut

I motsetning til fysioterapeut, er ikke naprapat en beskyttet tittel. Dette betyr blant annet at naprapatene ikke jobber som autorisert helsepersonell slik som fysioterapeutene gjør. I denne artikkelen skal vi ta for oss hva de forskjellige yrkesgruppene gjør, slik at du på best mulig måte skal kunne vite forskjellen på disse og hvilken behandling du kan forvente av de ulike behandlerne.

Fysioterapeuten

Fysioterapeutene forebygger og behandler skader, sykdommer og lidelser i bein, muskler, ledd og sender. De har svært god kunnskap om kroppens funksjoner og bevegelser. Fysioterapeutene kartlegger behov for behandling, rehabilitering og opptrening der det er nødvendig. Målet med dette er at du som pasient skal kunne utvikle, holde ved like eller til og med gjenvinne funksjonsevnen så godt som overhodet mulig.

Undersøkelse og behandling

Fysioterapeuten starter med å gå igjennom sykdomshistorikken din og å gjøre en grundig undersøkelse av deg som pasient når du kommer til konsultasjon for første gang. Da tester han eller hun blant annet din bevegelighet, balanse, koordinasjon og styrke. Når du er undersøkt, gjør fysioterapeuten seg opp en mening om hva du trenger av behandling og hvilke tiltak som bør gjøres for at du skal bli så frisk som mulig. Dette kan innebære manuell behandling og/eller treningsopplegg som enten gjennomføres sammen med fysioterapeuten eller på egen hånd. Fysioterapeuten har autorisasjon som helsepersonell, og trenger denne autorisasjonen for å arbeide som nettopp fysioterapeut. I tillegg til skolegang trenger man å jobbe et år i turnustjeneste før hun eller han kan kalle seg fysioterapeut.

Manuellterapeuter

En fysioterapeut kan ta tilleggsutdanning og få autorisasjon som manuellterapeut. En manuellterapeut kan i tillegg til å gi behandling også henvise til røntgen, ultralyd og lignende, og han eller hun kan gi sykemelding for en viss periode. Manuellterapeuten kan også henvise til andre spesialister på for eksempel sykehus.

Tilskudd fra kommunen

Fysioterapeuter og manuellterapeuter har gjerne tilskudd fra kommunen, som gjør at de kommer inn under egenandelsordningen. Dette betyr at du som pasient betaler en fastsatt egenandel for undersøkelse og behandling hos disse, og når du har betalt opp til en viss sum, når du egenandelstak 2. Da får du frikort og betaler ikke mer for behandlinger resten av det gjeldende året. Det er viktig å sjekke ut om fysioterapeuten du velger er med i denne ordningen, ettersom de som ikke har tilskudd fort blir mye dyrere å gå til.

Naprapaten

Naprapaten driver med en manuell behandlingsform, som i Norge er klassifisert som alternativ behandling. Man trenger ikke autorisasjon for å jobbe som naprapat, og det er dermed ikke en beskyttet tittel. Naprapaten behandler problemer i nakke og rygg, ledd og muskler. Han eller hun gjør dette ved hjelp av forskjellige metoder, ofte ved å bruke en kombinasjon av muskel- og leddbehandling.

Undersøkelse og behandling

Naprapaten mener at massasje, tøying av muskler og ledd samt behandling av triggerpunkter, kan behandle og virke forebyggende mot problemer i muskler, skjelett og ledd. Naprapaten kan anbefale treningsøvelser og gir også gode råd om hvordan du kan belaste ledd og muskler mindre. Naprapati handler om å normalisere problemer som man kan ha i bevegelsesapparatet, og har som regel fokus på lidelser i nakke og rygg, muskler og sener.

For å være trygg på at naprapaten du går til har bestått naprapatstudiene og at hun eller han følger norsk regelverk, er det mulig å undersøke om naprapaten er medlem i Norges Naprapatforbund. Om naprapaten er det, vil han eller hun også følge forbundet sine regler for behandling.

Pris

Når du går til en naprapat, betaler du per behandlingstime. Hver time varer i ca. 30 til 45 minutter, og koster normalt sett fra ca. 550 kroner. Behandlingen går ikke inn under egenandelsordningen, og du må dermed betale for hver gang du går til naprapat.